evakerek-portratt1

copyright fotograf Julius Nord

Eva Kerek
Born in 1969, Stockholm

Eva Kerek moves in her very own world of images. Here we encounter everyday objects, but not as we usually see them, they are twisted and turned. We often look into Eva Kerek’s room from above, but see the people and the furniture that populate her images from the side. The perspective is displaced and distorted, and suddenly the simple, everyday room becomes something very different.

After getting her education at the University College of Arts, Crafts and Design with a degree in fine arts, Eva Kerek worked as a painter, but also focused especially on graphics. She has worked with virtually all graphic techniques and has received several awards in the genre. In 2008 she was awarded a scholarship by the building contractor Sven-Harry art and housing foundation.  Source: Ed Art

Painting is like being out in the universe and not knowing where you will end up. To paint is to me like writing a story, there are no words for me to describe it. The brushstrokes get to live their own lives. They are there as imprints. Sometimes I let the paint lay underneath so that it becomes unclear and sometimes in front – to make it clearer the brushstrokes of paint are like letters in a book. They can be seen as notes and scribblings of memories. I twist and I turn the painting as I work.

Sometimes I am – within the painting and sometimes – I am outside of it.

Stockholm 2001.04.09
Eva Kerek

 

På svenska

Eva Kerek
f. 1969, Stockholm

Eva Kerek rör sig i sin helt egna bildvärld. Här möter vi vardagsföremålen, men inte som vi vanligen ser dem utan skruvade och vända. Vi tittar ofta in i Eva Kereks rum uppifrån, men ser människorna och möblerna som befolkar hennes bilder från sidan. Perspektivet förskjuts och förvrängs och plötsligt blir det enkla, vardagliga rummet något helt annat.

Efter sin utbildning på Konstfack med en magister i fri konst har Eva Kerek arbetat som målare, men även inriktat sig särskilt på grafik. Hon har jobbat med i princip alla grafiska tekniker och har tilldelats flera stipendier i genren. 2008 tilldelades hon Byggmästare Sven-Harrys konst- och bostadsstiftelses stipendium. Källa: Ed Art

Jag jobbar med målningar där alla verk berättar en historia. Min rika färgpalett och ett perspektiv som kan förändras flera gånger i en och samma målning skapar mycket komplexa miljöer. Intressant nog finns det ofta en överdimensionerad stor människofigur med blankt ansikte i de skapade rum som annars består av familjära köksprylar, växter eller mattor målade med yttersta noggrannhet.

I mina målningar blir färgytor ofta tunna, eller transparenta och deras genomtänkta placering på varandra skapar ett visuellt perspektiv som stärker känslan av en berättelse. Den rika visuella värld som presenteras är uppenbarligen personlig och jag själv vet inte vart jag är på väg när jag står och målar.

Stockholm 2011
Eva Kerek