Eva Kerek arbetar i en berättande målerisk traditon.

Envist och nästan tjurskalligt tycks hon ge blanka fan i den kritik som menar att denna traditon skulle vara uttömd. Tvärtom; i hennes arbeten återföds ständigt berättelsen, och berättelsen om måleriet, i ett självklart begär efter språk och utryck.

För henne är måleriet inte en idé eller tanke översatt till måleriska former utan en
livsuppfattning och en förståelse som ger sig till känna i själva akten, i målandet – i ett språk och ett tänkande som ÄR måleri.

Det är sällsynt och märkvärdigt – och en glädje att se!

Stockholm 3.5.99
Anders Widoff